Pentru descărcare - click pe unul din link-urile de mai jos / For download, please click on the links below

 

TIC V 6 1
 
   

 

 

 

 

 

Vol. VI, nr.1, 2015

Table of contents

Teodora Daniela CHICIOREANU - Integrarea platformelor e-learning în activitatea didactică / The integration of e-learning platforms in the teaching activities

Paul FLETCHER, Ioana Olivia BADIU - Charanga Musical School: O resursă digitală modernă şi captivantă pentru şcoala elementară / Charanga Musical School: The modern, exciting digital resource to help teach primary music

Anamaria Claudia ELI - Tehnologia digitală în cadrul orelor de educație muzicală / Digital technology in the music classroom

Ben PARKER, Nelida NEDELCUȚ - Educaţia muzicală mediată de tehnologiile informatice și de comunicație în Comberton Village College Music Department / Music Education mediated by ICT in Comberton Village College Music Department

Jake PAINTER, Natalia SPÂN – Platforma MusicPlus Digital / MusicPlus Digital Platform

Simona Daniela NEGRU - Didactica vocală asistată de computer. O posibilă utilizare a programului Sibelius 7 în studiul cântului / PC assisted vocal didactics. A possible use of Sibelius 7 on chant studies

Diana TODEA - Instrumente de analiză în regia de operă / Opera stage directing analysis tools

Valentina TOMA - Mijloacele TIC şi formarea modelelor sonore la elevii instrumentiști / ICT media and the audio model for music students

Loredana MUNTEAN - Sunetele imaginii / The Sounds Of Image

Cristian MIHĂESCU - Analiza timbrală şi registrele Cavalului românesc în La / Timbral analysis and registers of the Romanian Caval in A

Joomla Template by Joomla51.com