Pentru descărcare - click pe unul din link-urile de mai jos / For download, please click on the links below

Eddy K. M. CHONG - Educația muzicală i3: Un model de interactivitate tridimensională /i3-Music Education: A Three-Dimensional Interactivity Model

Zuzana MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ - Adecvarea metodelor cantitative în analiza muzicală / Adecvarea metodelor cantitative în analiza muzicală

Nelida NEDELCUŢ - Educația la distanţă în domeniul muzical din România: trecut, prezent şi perspective / Distance Education in the Musical Field in Romania: Past, Present and Perspectives

Dana Sorina CHIFU / Bogdan-Paul ŞTEFAN - Aplicaţii multimedia în instruirea programată /Multimedia Software in Programmed Teaching

Veronica DEMENESCU / Bogdan – Paul ŞTEFAN - TONCUMUZICA – testează-ţi online cunoştinţele muzicale / TONCUMUZICA – on-line musical skills testing

Oana BĂLAN - Digitologie muzicală: Tutoriatul online / Musical Digitology: Online Tutoring

Miruna NOAGHI - Aspecte Interdisciplinare ale Timbralităţii / Interdisciplinary Aspects of Tone Color

Lucian GHIŞA - E-fecte electronice în oratoriile româneşti / Electronic e-ffects in Romanian oratorios

Constantin RÎPĂ - Vlad ENIU - Digitologie muzicală: Istoria instrumentelor electronice (partea I: 1750-1925) / Musical Digitology: The History of Electronic Instruments (part I: 1750-1925

Loredana CONŢIU - De la “Guitar Hero” la chitara clasică / From “Guitar Hero” to classic guitar

Lucian GHIŞA - Efecte electronice, particularităţi tematice şi formale în creaţii româneşti aparţinând genului de poem simfonic / Electronic Effects, Thematic and Formal Characteristics in Romanian Works Belonging to the Genre of Symphonic Poem

Joomla Template by Joomla51.com