Pentru descărcare - click pe unul din link-urile de mai jos / For download, please click on the links below

 

Coperta tic vol V nr 1 - site   

Vol. V, nr. 1, 2014

Table of contents

Phil KIRKMAN - Digeneza mediată de tehnologie: dincolo de dihotomia formal-informală în educația muzicală / Technology mediated diagenesis: beyond the formal-informal dichotomy in music education

John FINNEY - Educația muzicală în Anglia: de la cântec la fuziune perpetuă / Music Education in England: from Singing to Perpetual Fusion

Loredana MUNTEAN - Creativitatea plus-minus tehnologiile muzicale / Creativity Plus-Minus Music Technology

Aida ROȘCA - Modalități de implementare a noilor tehnologii în domeniile programei educației muzicale / Ways of Implementing the New Technologies in the Domains of the Music Education Curriculum

Gabriela COCA - Impactul internetului asupra cercetării muzicologice / The Impact of the Internet on the Musicological Research

Dana - Sorina CHIFU, Ionuţ ARDEREANU -  Aspecte relevante ale TIC pentru pedagogia contemporană a vocii cântate / Relevant ICT Aspects in the Contemporary Singing Pedagogy

Alin VĂCEAN - Pârghiile Pieței Artistico-Muzicale prin Internet și E-mail / Leveraging the Internet and E-mail Musical & Artistic Marketing

Iosif KATONA, Ioan TÁRKÁNYI -  Camera cu ecou. Înregistrarea unui fundal sonor pentru filmul documentar realizat la Fortul 13 din Jilava / The Echo Chamber. Recording a Soundtrack for the Documentary Film at the Fort 13 in Jilava

Răzvan METEA, Cristina METEA -  Dualitatea timbralității – instrument vs. sunet digital – reflectată în creația proprie: „Umbra răstimpului” / Dual character of timbre – Instrument vs. Digital Sound – Reflected in My Own Work: ”Shadow overtime”

Mircea CÎMPEANU - Conservarea folclorului românesc în contextul proceselor similare europene / The Preservation of the Romanian Folklore in the Context of Similar European Processes

Joomla Template by Joomla51.com