Pentru descărcare - click pe unul din link-urile de mai jos / For download, please click on the links below

 

Coperta tic vol IX nr 1 WEB    

 

 

 

 

 

Vol. IX, nr. 1, 2018

Table of contents

     

Mihai POPEAN - Algorithm Applications in Music Education as Part of General Aicologys / Aplicații algoritmice în educația muzicală ca parte din Aicologia generală

Loredana MUNTEANU - Resurse TIC pentru remedierea problemelor de desincronizare senzorială prin activităţi muzicale / ICT Resources for the Correction of Sensory Desynchronization Problems through Musical Activities

Ulla LEVENS - „Ascultați profund, cântați împreună și distrați-vă!“ - Aspecte ale comunicării în procesul improvizației muzicale de grup / "Listen deeply, play together and have fun!" - Aspects of Communication in the Process of Improvising Music in Groups

Fulvia CONSTANTIN, Stela DRĂGULIN - Directions of Neuroscience Research in Active and Receptive Music Therapy

Francisc ERCSEY-RAVASZ - Hauptwerk – un program pentru organiști / Hauptwerk – a software type for organists

Nicoleta DEMIAN - Explorarea limbajului corporal în dansul tehnologic / Exploration of Body Language in Technologic Dance

Theodor Constantiniu - Ierarhii tonale în folclorul românesc: analiză statistică și fundamente ale percepției muzicale / Tonal Hierarchies in Romanian Traditional Music: Statistical Analysis and Fundamentals of Music Perception

Oana BĂLAN - Managementul proprietăților intelectuale online / Online intellectual property management

Ștefan TRĂUȘAN-MATU - Sonificarea conversațiilor chat plecând de la modelul polifonic al discursului în limbaj natural / Chat Sonification Starting from the Polyphonic Model of Natural Language Discourse

Cătălina POPA - Procesarea instrumentală în timp real ca mijloc de expresie muzicală: Cora Miron, Gravity (2017) pentru flaut procesat și bandă / Real-Time Instrumental Processing as a Means of Musical Expression: Cora Miron, Gravity (2017) for Processed Flute and Tape

Joomla Template by Joomla51.com