Coperta tic vol XIV nr. 1

   

 

 

 

 

 

Vol. XIV, nr. 1, 2023

Cuprins / 

Table of contents

     

Oana BĂLAN-BUDOIU - Cyberculture – The field of IT in music education management / Cybercultura – dimensiunea IT în managementul educațional musical

Daniel-Alex MILENCOVICI - Digital Educational Tools for Primary School Music Education Classes. A Quantitative Analysis on the Use of Digital Means at the Primary Cycle in Romania / Instrumente educaționale digitale pentru orele de educație muzicală din ciclul primar. O analiză cantitativă asupra utilizării mijloacelor digitale la ciclul primar în România

Loredana MUNTEAN - Music education and digitality of primary school children in the post-pandemic period – an empirical study / Educația muzicală și digitalitatea copiilor din ciclul primar în perioada post-pandemică – studiu empiric

Virdinia TOTAN, Petruța Maria COROIU - The origin and current state of piano education in the Serbian education / Originea și actualitatea studierii pianului în învățământul sârbesc

Nicoleta-Cristina DEMIAN, Diana DRĂGAN-CHIRILĂ, Ulla LEVENS - Dancing with the Bald Soprano – redefining arts education / Dansând cu Cântăreața cheală – redefinirea educației artistice

Diana Elena SÂRB - Virtual Communication in the University Field. Case Study / Comunicare virtuală în mediul universitar. Studiu de caz

Mihai POPEAN - The Misunderstanding: An A. I. Music Technology Perspective on Show Flow in the Theater of the Future / Neînțelegerea: o perspectivă a inteligenței artificiale din punct de vedere al tehnologiei muzicale asupra show-flow-ului în teatrul viitorului

Veronica DEMENESCU - Bibliographic research in digital libraries. Case study on a musical topic of current interest / Cercetarea muzicală în bibliotecile digitale. Studiu de caz asupra unei teme de actualitate

Victor Andrei PĂRĂU - Digital Song Cycle: Speech and Sound Synthesis in Peter Ablinger’s Voices and Piano / Ciclul de cântece digital: Sinteză între vorbire și sunet în Voices and Piano de Peter Ablinger

Ioana BAALBAKI - The Use of Computer in Contemporary Music Composition. Study Case: Meta(l)Reflexion by Ciprian Gabriel Pop / Utilizarea calculatorului în compoziția muzicii contemporane. Studiu de caz: Meta(l)Reflexion de Ciprian Gabriel Pop

 

 

Joomla Template by Joomla51.com