Coperta tic vol XIII nr 2web

   

 

 

 

 

 

Vol. XIII, nr. 2, 2022

Cuprins / 

Table of contents

     

Nelida NEDELCUȚ, Ciprian Gabriel POP - Online learning models and applications în the musical field / Modele de învățare online și aplicații în domeniul muzical

Lois VĂDUVA, Catherine WARNER - A Case Study on Music Therapy Sessions with a Bereaved Child, and the Use of Digital Devices / Studiu de caz: Muzicoterapia cu un copil îndoliat și utilizarea unor dispozitive digitale

Alexandra-Ioana HOMONE - From Printed to Digital – The Music Education Textbook Today / - De la letric la digital – Manualul de educație muzicală în prezent

Petruța (Măniuț) COROIU - Spectrogram of the Concerto for Violin and Orchestra by Aurel Stroe – Manifestation of Different Cultural Paradigms / Spectrograma Concertului pentru vioară și orchestră de Aurel Stroe – manifestare a diferitelor paradigme culturale

Manuela MIHĂESCU, Cristian MIHĂESCU - Brief lexical and terminological analysis of technological musical language during the pandemic / Scurtă analiză lexico-terminologică asupra limbajului muzical tehnologic în perioada pandemiei

Alin-Corneliu VĂCEAN - Tonaly Pro – We Compose and Learn in Multiple Modes / Tonaly Pro – compunem și învățăm în multiple moduri

Nicoleta-Cristina DEMIAN, Diana DRĂGAN-CHIRILĂ - Pulse of the City. Architecture of a Multimedia Dance Performance / Pulsul orașului. Arhitectura unui spectacol coregrafic multimedia

Maria MOLDOVAN - The Cross-curricular Approach to Technology-Supported Composition: Experiment / Abordarea interdisciplinară a compoziției muzicale cu suport tehnologic: Experiment

Oleg GARAZ - The Algorithmic Potential of Musical Thought Concepts / Potențialul algoritmic al conceptelor gândirii muzicale

Mirela MERCEAN-ȚÂRC - The Symphony Umbre (Shadows) by Adrian Borza – technology and art, structure and significances / Simfonia Umbre de Adrian Borza – tehnologie și artă, structură și semnificații

 

 

Joomla Template by Joomla51.com